Bitget App
Trade smarter
行情交易跟单策略理财Web3盘前交易

BRC-20 市价

关于 BRC-20 价格

该标准于2023年3月由 @domodata 发起,其原始文档和白皮书可在此处访问:https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/。BRC-20 代币标准利用 JSON 数据的序数铭文来部署代币合约、铸造代币和促进代币转移。
BRC-20 代币的价格取决于不同加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素,因此 BRC-20 代币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。

所有 BRC-20 代币

28,003 枚代币
全部
热门
进行中
代币代码价格市值24小时交易量供应量已铸币持有人数交易
$43.27
62,999 Sats
$909.57M
0-marketcap-btc-icon13,241.62
$30.03M
0-volume-btc-icon437.21
21.00M
100.00%
20,387
7,971
$34.28
49,900 Sats
$3.43M
1-marketcap-btc-icon49.94
$1.44M
1-volume-btc-icon20.96
99,999
100.00%
5,194
1,830
$76.46
110,000 Sats
$763,954.28
2-marketcap-btc-icon10.99
$355,516.97
2-volume-btc-icon5.18
10,000
100.00%
2,313
467
$0.1916
279 Sats
$8.07M
3-marketcap-btc-icon117.48
$4.99M
3-volume-btc-icon72.67
42.07M
100.00%
5,528
3,723
$0.0005986
0.9200 Sats
$597,911.74
4-marketcap-btc-icon9.19
$75,384.54
4-volume-btc-icon1.1
1000.00M
100.00%
303
113
$36.74
60,000 Sats
$880,124.98
5-marketcap-btc-icon14.37
$160,506.26
5-volume-btc-icon2.34
24,000
100.00%
716
207
$28.81
45,000 Sats
$287,939.24
6-marketcap-btc-icon4.5
$127,801.8
6-volume-btc-icon1.86
10,000
100.00%
963
336
$0.{6}3069
0.0004468 Sats
$645.08M
7-marketcap-btc-icon9,391.19
$340.44M
7-volume-btc-icon4,956.24
2100.00T
100.00%
46,752
83,048
$23.93
36,998 Sats
$239,533.28
8-marketcap-btc-icon3.7
$3,803.36
8-volume-btc-icon0.05537
9,999
100.00%
498
11
$0.08908
150 Sats
$1.19M
9-marketcap-btc-icon19.96
$12,767.54
9-volume-btc-icon0.1859
13.37M
100.00%
294
28
$0.009700
15 Sats
$203,958.4
10-marketcap-btc-icon3.15
$19,832.37
10-volume-btc-icon0.2887
21.00M
100.00%
296
33
$0.01188
20 Sats
$248,262.04
11-marketcap-btc-icon4.18
$21,624.99
11-volume-btc-icon0.3148
21.00M
100.00%
496
57
$0.0001635
0.2380 Sats
$208,468.2
12-marketcap-btc-icon3.03
$1.13M
12-volume-btc-icon16.4
1000.00B
0.12%
9,144
2,484
$0.08854
128.9 Sats
$1.86M
13-marketcap-btc-icon27.09
$3.08M
13-volume-btc-icon44.77
21.00M
100.00%
1,043
1,481
$0.001385
2 Sats
$36,813
14-marketcap-btc-icon0.5315
$14,103.47
14-volume-btc-icon0.2053
1000.00B
0.00%
1,027
107
$0.03298
51.5 Sats
$692,013.98
15-marketcap-btc-icon10.81
$90,576.96
15-volume-btc-icon1.32
21.00M
100.00%
698
101
$0.002904
4.5 Sats
$201,417.89
16-marketcap-btc-icon3.12
$5,950.41
16-volume-btc-icon0.08663
69.70M
100.00%
274
17
$0.008667
12.62 Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$1,434.9
17-volume-btc-icon0.02089
21.00M
100.00%
147
7
$0.02546
40 Sats
$533,808.24
18-marketcap-btc-icon8.39
$102,740.86
18-volume-btc-icon1.5
21.00M
100.00%
450
118
$0.008897
12.8 Sats
$186,682.64
19-marketcap-btc-icon2.69
$39,669.9
19-volume-btc-icon0.5775
21.00M
100.00%
337
101
$0.00
0.00 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$385.35
20-volume-btc-icon0.005610
1000.00B
0.00%
347
6
$0.001107
1.67 Sats
$110,557.84
21-marketcap-btc-icon1.67
$12,043.06
21-volume-btc-icon0.1753
100.00M
100.00%
140
28
$0.00
0.00 Sats
$0.00
22-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
21.00M
100.00%
6
-
$0.002818
4.5 Sats
$59,193.28
23-marketcap-btc-icon0.9454
$97,063.21
23-volume-btc-icon1.41
21.00M
100.00%
1,955
370
$0.00
0.00 Sats
$0.00
24-marketcap-btc-icon0.00
$3,881.42
24-volume-btc-icon0.05651
9,999
100.00%
100
7
$0.004228
7 Sats
$89,426.52
25-marketcap-btc-icon1.48
$12,704.68
25-volume-btc-icon0.1850
21.00M
100.00%
555
69
$8.51
19,998 Sats
$13,003.62
26-marketcap-btc-icon0.3055
$10,379.04
26-volume-btc-icon0.1511
21.00M
0.00%
218
4
$0.01127
17.88 Sats
$236,086.57
27-marketcap-btc-icon3.74
$655,278.9
27-volume-btc-icon9.54
21.00M
100.00%
587
507
$0.006506
10 Sats
$136,479.85
28-marketcap-btc-icon2.1
$28,513.43
28-volume-btc-icon0.4151
21.00M
100.00%
681
95
$0.2618
381.19 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
29-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
290
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
30-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
30-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
32
-
$0.005311
8.5 Sats
$112,858.88
31-marketcap-btc-icon1.81
$23,942.04
31-volume-btc-icon0.3486
21.00M
100.00%
701
85
$0.03469
50 Sats
$729,114.75
32-marketcap-btc-icon10.51
$737,360.37
32-volume-btc-icon10.73
21.00M
100.00%
1,818
1,075
$0.00
0.00 Sats
$0.00
33-marketcap-btc-icon0.00
$3,133.63
33-volume-btc-icon0.04562
2.10M
100.00%
120
4
$0.00
0.00 Sats
$0.00
34-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
34-volume-btc-icon0.00
210000.00T
0.00%
66
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
35-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
35-volume-btc-icon0.00
2,100
100.00%
60
-
$2.03
3,300 Sats
$20,396.22
36-marketcap-btc-icon0.3318
$10,051.04
36-volume-btc-icon0.1463
10,000
100.00%
423
52
$0.{8}8930
0.{4}1300 Sats
$893,766.89
37-marketcap-btc-icon13.01
$12.86M
37-volume-btc-icon187.17
100.00T
100.00%
4,092
4,773
$0.02422
35 Sats
$508,541.36
38-marketcap-btc-icon7.35
$2.94M
38-volume-btc-icon42.77
21.00M
100.00%
1,906
4,414
$0.00
0.00 Sats
$0.00
39-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
39-volume-btc-icon0.00
1000.00M
0.00%
63
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
68
-
$0.01665
23.99 Sats
$1.67M
41-marketcap-btc-icon24.01
$3.03M
41-volume-btc-icon44.09
100.00M
100.00%
4,438
1,877
$0.01153
19 Sats
$241,868.61
42-marketcap-btc-icon3.99
$723,186.92
42-volume-btc-icon10.53
21.00M
100.00%
1,521
643
$0.01305
19 Sats
$277,943.81
43-marketcap-btc-icon4.19
$164,782.21
43-volume-btc-icon2.4
21.00M
100.00%
2,565
641
$0.{4}1807
0.03800 Sats
$13,267.26
44-marketcap-btc-icon0.2790
$9,385.79
44-volume-btc-icon0.1366
210000.00T
0.00%
302
12
$0.{7}3229
0.{4}5099 Sats
$15,848.55
45-marketcap-btc-icon0.2503
$10,252.67
45-volume-btc-icon0.1493
420000.00T
0.00%
164
21
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
1,000,000
0.00%
21
-
$0.01844
30 Sats
$389,382.36
47-marketcap-btc-icon6.33
$69,812.38
47-volume-btc-icon1.02
21.00M
100.00%
561
153
$0.00
0.00 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
48-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
65
-
$0.01246
19.9 Sats
$261,013.87
49-marketcap-btc-icon4.17
$638,352.39
49-volume-btc-icon9.29
21.00M
100.00%
524
553

常见问题

BRC-20 是什么?

BRC-20 标准简介:BRC-20 是一个实验性标准,展示了在比特币 Layer 1 上创建可替代代币的过程。这种创新方法采用了序数理论和铭文来模拟可替代性。
历史背景:BRC-20 代币源于有趣的 Dune 仪表盘概念,并受到 .sats 名称的启发,于2023年3月推出。自诞生以来,它们已占比特币交易总量的3%,聚集了25万用户,实现了超过1.5亿美元的链上交易量和30亿美元的链下交易量。
下载 App
下载 App